Szukaj na tym blogu

niedziela, 1 września 2013

Prawa kobiet muzułmańskich

Zanim weszła w ich życie religia Islam kobiety były, traktowane jak niewolnice lub własność mężczyzn.  Wszytko co służyło zapewnieniu kobiecie dobrego samopoczucia było uznawane za zupełnie nieistotne, do takiego stopnia, że nie była ona nigdy uznawana nawet jako strona do małżeńskiego kontraktu. Była po prostu odseparowywana na boczny tor,nikt nie liczył się z jej zdaniem.Jej samopoczucie było uznawane za nieistotne a w sprawach małżeńskich musiała się sprawować wzorowo.Kobiety były używane do jednego celu a następnie po wykorzystaniu były używane za zbyteczne. Nie mogły być niezależne, nie mogły posiadać żadnej własności i nie miały prawa dziedziczenia. W czasach wojny kobiety traktowane były jako część nagrody (jeńcy, środek płatniczy). Mówiąc najkrócej nie da się po prostu opisać sytuacji kobiet w tamtejszych czasach, gdyż dla nas współczesnych kobiet jest to niepomyślenia.
 Można tu dodać jako przykład, że narodziny córki nie były powodem do świętowania i radości. Praktyka uśmiercania nowo narodzonych dziewczynek była niekontrolowana.
Z nadejściem Islamu pojawił się werset z Koranu potępiający żeńskie dzieciobójstwo:
A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę, to jego oblicze się zasępia i jest udręczony. On ukrywa się przed ludźmi z powodu tego nieszczęścia, które mu obwieszczono: czy on ma je zachować, mimo poniżenia, czy też pogrzebać je w prochu? Jakże źle oni rozumują!”.

Po za światem arabskim sytuacja innych kobiet wcale nie była lepsza. W Indiach, Egipcie i wszystkich europejskich krajach w Ciemnych Wiekach, kobiety traktowane były gorzej niż niewolnice. Nie były postrzegane jako ludzkie istoty ale jako rodzaj podgatunku pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.

Jednak to dzięki Allahowi wszystko się zmieniło gdyż allach jest bardzo współczujący,miłosierny i jedyny w swoim rodzaju Wszechwiedzący i Najpotężniejszy. Te prawa, które były gwarantowane kobietom blisko 1400 lat temu były nauczane na przykładzie Proroka Mahometa (Niech Pokój Będzie Z Nim), dane przez Tego Który nas ukształtował i Który jako Jedyny wie co jest najlepsze dla kobiety. Allah mówi w Koranie:
„O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im daliście, chyba że dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego. Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro.”
Najbardziej podstawowym prawem kobiety w Islamie jest wiedza, że ona nigdy nie musi prosić lub domagać się bądź też walczyć o swoje prawa, które są jej gwarantowane przez Allaha osobiście.

Prawa, które Islam dał kobietom.
Prawa człowieka
Islam pojmuje kobietę jako równą mężczyźnie istotę ludzką oraz jego partnerkę (Ewę) na całe życie. Kobiety zostały stworzone z duszą takiej samej natury jak dusza męska. Allah mówi w Koranie:
Pomimo to Islam jest praktyczną religią i odpowiada na potrzeby człowieka i sytuacje życiowe. Wiele kobiet potrzebuje, bądź też czują potrzebę pracy z różnych powodów. Na przykład mogą posiadać potrzebne umiejętności takie jak w przypadku doktora bądź nauczyciela.
Podczas gdy Islam nie zabrania kobiecie pracować poza domem, to określa jednak fakt, że następujące wymogi strzegą godności i honoru kobiety a także czystości i moralności muzułmańskiego społeczeństwa.(zachowanie kobiety, jest jakby nie było kręgosłupem moralnym):
1. Zatrudnienie poza domem nie powinno być ważniejsze, bądź poważnie zakłócać obowiązków jako matka i żona.
2. Jej praca nie powinna być źródłem konfliktów z rodziną. Zgoda męża jest tutaj konieczna, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Jeśli kobieta nie jest zamężna musi mieć ona zgodę osoby (mężczyzny) która zapewnia jej ochronę.
3. Jej wygląd, sposób i ton mówienia i ogólne zachowanie powinny spełniać mierniki moralne Islamu. To dotyczy: powstrzymywania się od nawiązywania kontaktu wzrokowego z jakimkolwiek mężczyzną w pobliżu miejsca pracy, ubierania stosownego ubrania, unikanie mężczyzn, nie chodzenie w sposób ich prowokujący lub też nakładania makijażu i perfumowania się w miejscach publicznych.
4. Jej praca nie powinna być jedną z tych, które powodują moralną korupcję w społeczeństwie czy zamieszaną w nielegalny handel lub działalność, oddziałującą na jej własną religię, morale, godność i dobre zachowanie czy poddającą ją na pokusom.
5. Jej praca nie powinna być tą, w której miesza bądź współpracuje się z mężczyznami.
6. Kobieta powinna szukać zatrudnienia na pozycji, która wymaga specjalnych jej umiejętności lub nawiązuje do potrzeb kobiet lub dzieci takich jak: nauczanie, pielęgnowanie innych kobiet, położnictwo, medycyna ze specjalizacją taką jak pediatria lub ginekologia.

Kobieta jest zobowiązana do ubierania się w określony sposób, kiedy wychodzi poza dom.

Dla muzułmanki, jej skromny ubiór jest wyrazem uniwersalnego braterstwa między siostrami w wierze. Muzułmański ubiór także wyzwala kobietę, gdyż jest ona automatycznie traktowana z szacunkiem, przez pryzmat jej umysłu a nie ciała. Krótko mówiąc, zachowuje ona w ten sposób swoją godność. To tak jakby powiedziała: „Jestem kobietą szanowaną. Nie jestem do oglądania, dotykania czy też rozmowy z każdym mężczyzną. Jestem ochraniania, zupełnie jak biała perła, która jeśliby dotykana przez każdego stałaby się czarna i brudna.
Skromny, kobiecy strój chroni społeczeństwo przed cudzołóstwem i innymi formami relacji seksualnych, które mogą prowadzić do rozpadu rodziny i zepsucia społeczeństwa.

PRAWEM MUZUŁMANKI JEST BYCIE SZANOWANĄ ZA JEJ UMYSŁ I ZA BYCIE SOBĄ.
Przykłady kobiet muzułmańskichBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kryminalnie .....

Dwudziestotrzyletnia Elaine Dawson otrzymuje od koleżanki Rosanny zaproszenie na ślub. Kupuje bilet lotniczy do Gibraltaru, jednak w dzień...